Tiesitkö, että Inhouse-yhtiöt kilpailuttavat kaikki tarvitsemansa palvelut noudattaen hankintalakia.

Tiesitkö, että
on täysin hankintalain mukaista, että kunnat ja hyvinvointialueet hankkivat palvelunsa inhouse-yhtiöiden kautta.

Tiesitkö, että inhouse-yhtiöt hankkivat kilpailuttaen – yksityisiltä yrityksiltä palveluita keskimäärin yli puolet liikevaihdostaan.

Tiesitkö, että inhouse-yhtiöt eivät tavoittele voittoa. Niiden koko toiminta perustuu veronmaksajien kokonaisedun tavoitteluun.

Tiesitkö, että hallitusohjelman inhouse-yhtiökirjaukset kaventavat kuntien ja hyvinvointialueiden itsemäärämisoikeutta – ja ovat mahdollisesti perustuslain vastaisia.

Tiesitkö, että hallitusohjelmassa oleva vaatimus inhouse-yhtiön 10 prosentin minimiomistuksesta ajaa pienet kunnat ahdinkoon.

Tiesitkö, että
suunniteltujen inhouse-toiminnan rajoitusten aiheuttamat muutoskustannukset maksaisivat miljardeja ja nostaisivat pysyvästi kulutasoa.

Tiesitkö, että
jo nyt talousvaikeuksissa olevat hyvinvointialueet ja kunnat kärsisivät eniten inhouse-kumppaneittensa menetyksestä.

Väitteet & Todellisuus

  • VÄITE: Tosiallinen määräysvalta ei toteudu inhouse –yhtiöissä
  • TODELLISUUS: Kuntien ja hyvinvointialueiden palvelutarpeet ovat samankaltaisia, joten pienenkin omistuksen kunta hyötyy järjestelystä, kun niillä on yhdessä vaikutusvaltaa. Sidosyksikköjä koskevassa tosiasiallisessa määräysvallassa olennaista eivät ole suorat omistusosuudet, vaan päätöksenteon rakenteiden toteutuminen: esimerkiksi neuvottelukunnat, asiakasohjausryhmät ja kehitysryhmät. Näissä ryhmissä tosiasiallinen keskustelu ja mielipiteiden kuuleminen tapahtuu.

  • VÄITE: Kunnat ja hyvinvointialueet käyttävät inhouse-yhtiöitä hankintalain kiertämiseen
  • TODELLISUUS: Inhouse-toiminta on kuvattu hankintalaissa, ja se on täysin hankintalain mukaista toimintaa. Inhouse–yhtiöt auttavat omistajiaan toimimaan hankintalain mukaisesti. Jos joku hankintayksikkö kiertää hankintalakia, siihen tulee puuttua jo nykyisen hankintalainsäädännön keinoin.

  • VÄITE: Inhouse –yhtiöt eivät kilpailuttaisi tarvitsemiaan palveluita
  • TODELLISUUS: Inhouse –yhtiöt toimivat hankintayksikköinä kilpailuttaen tarvitsemansa palvelut markkinoilta (ICT toimijat 45-60%  kustannusrakenteesta). Ne toimivat omistaja-asiakkailleen myös palveluintegraattoreina, eivät vain teknisinä palveluttajina.

  • VÄITE: Hankintalaki ei lisää kilpailua eikä selkeästi velvoita kilpailutuksiin
  • TODELLISUUS: Kansallisesti kilpailutuksissa ei aina synny riittävää kilpailua. Julkiset organisaatiot ovat varovaisia kilpailuttamaan vanhoja sopimuksiaan. Hankinnoissa ilmenee alueellisia päällekkäisyyksiä, ja kansalliset yhteishankinnat vaikuttavat voimakkaasti ratkaisutoimittajien markkinatasapainoon.