Inhouse-yhtiöitä edustava Kustos ry toteaa lausunnossaan Työ- ja elinkeinoministeriölle, että hankintalain muutokseen liittyvää selvitystyötä tulee jatkaa. Nykyisen, riittämättömän vaikutusarvioinnin perusteella ei vielä voida tehdä lakia koskevia linjauspäätöksiä.

Suomen hallitus suunnittelee hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista) sidosyksikkösääntelyyn muutoksia. Inhouse-yhtiöitä edustava Kustos ry lähetti toukokuun 2024 lopussa lausuntonsa TEM-työryhmälle, jossa se toteaa 10 prosentin minimiomistusvaadetta koskevan selvityksen olevan vajavainen eikä se vielä täytä vaikutusarviolle vaadittuja osia.

Hätiköintiä vai hyvää lainvalmistelua

Suomen hallituksen suunnittelemat hankintalain sidosyksikkösääntelyn muutokset ovat vaikutuksiltaan todella merkittävät. Kustoksen tekemien laskelmien mukaan minimiomistusvaateen toteuttaminen aiheuttaa miljardiluokan muutoskustannukset hyvinvointialueille ja kunnille sekä nostaa pysyvästi kustannustasoa.

Hyvän lainvalmistulen mukaan vaikuttavuusarviossa tulisi olla huomioituna muun muassa:

 • muutoksen tavoite ja päämäärä
 • toiminnalliset muutokset
 • taloudelliset, ympäristölliset sekä muut yhteiskunnalliset vaikutukset, esimerkiksi
      o vaikutukset julkiseen talouteen ja kansantalouteen
      o vaikutukset kuntalaisiin, kuntiin, valtioon, viranomaisiin, yrityksiin
  o mahdolliset vaikutukset kuntien itsehallintoon, perustuslakiin, kunta- ja hyvinvointialuelakiin, hankintalakiin
 • vaihtoehtoiset toteutustavat

       
Muutoksella on myös merkittäviä negatiivisia vaikutuksia kuntien ja hyvinvointialueiden paikalliseen yhteistyöhön ja pieniin kuntiin, ja nämä muutokset tulee myös arvioida. Tällä hetkellä Inhouse-yhtiö on ainoa laillinen tapa, jolla kunnat ja hyvinvointialueet voivat tehdä yhteistyötä sekä hyödyntää yhteisiä resursseja, Kustos muistuttaa.

Kustos ry:n käsityksen mukaan hankintalain muutokseen liittyvässä vaikuttavuusarviossa on toteutettu tähän mennessä seuraavat osat:

 • KKV:n raportti, joka sisältää
 •     o taustatietoa inhouse-tilanteesta Suomessa
 •     o kysely sidosyksiköille, inhouse-yhtiöiden omistajille sekä yrityksille
 •     o yhteenveto näistä, raportti valmistuu kesäkuussa 2024
 • Kolme kuulemistilaisuutta sidosryhmille 14.12.2023, 19.1.2024, 17.4.2024
 • Kustos ry TEM-työryhmän kokouksessa kuultavana 17.4.2024.

”Edellä mainitut osat eivät mitenkään ole riittäviä lainmuutosten vaikutusten arvioinneiksi, sillä kyseessä on edellä mainitulla tavalla taloudellisesti ja toiminnallisesti erityisen merkittävä lainsäädännön muutos”, Kustos muistuttaa TEM-lausunnossaan.

Lisätietoja:
Päivi Pitkänen, Kustos ry:n toiminnanjohtaja, paivi.pitkanen@kustos.fi / +358 40 574 8106

Lue lisää: Kustoksen lausunto TEM:lle