Summary

Markkinaoikeus katsoi maaliskuun puolivälin päätöksessään, Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen mukaisesti, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ei ollut hankintalain edellyttämää määräysvaltaa Sarastiaan. Vaikka päätös ei ole vielä lainvoimainen, se herätti jo runsaasti huomiota ja saattaa muuttaa merkittävästi varsinkin suurimpien sidosyksiköiden asemaa. Toisaalta se kyseenalaistaa myös hallitusohjelmassa linjattuja rajuja lakiuudistuksia.

Markkinaoikeus

Markkinaoikeus (MAO) katsoi maaliskuun puolivälin päätöksessään, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (VaKe) ei ollut hankintalain edellyttämää määräysvaltaa Sarastiaan. VaKe on päättänyt valittaa päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. MAO:n ratkaisu herätti runsaasti huomiota ja saattaisi lainvoimaiseksi jäädessään muuttaa merkittävästi varsinkin suurimpien sidosyksiköiden asemaa. Toisaalta se kyseenalaistaa myös hallitusohjelmassa linjattuja rajuja lakiuudistuksia.

Hallitusohjelmassa esitetty pakkokilpailutus kaikilla toimialoilla, joissa on toimiva markkina, ajaisi hyvinvointialue- ja kuntatoimijat merkittäviin hallinnollisin uudelleenjärjestelyihin. Käytännössä se alasajaisi nykyisen yhteishankintoihin ja palvelujen yhteiseen integrointiin perustuvan sidosyksikkötoiminnan, erityisesti suurilla paikkakunnilla.

Kustoksen syksyllä 2023 tekemän omistajakyselyn mukaan hyvinvointialueet ja suuret kaupungit käytännössä ottaisivat takaisin hoitaakseen monia toimintoja, joita inhouse-yhtiöt nykyään hoitavat. Näin ei siis syntyisi hallinnollisia säästöjä eikä liioin lisää markkinaa, vaan pikemminkin lisäkuluja, kun toimintoja ja henkilöstöä siirtyisi organisaatiosta toiseen. Samoin inhouse-yhtiöiden pilkkomisesta syntyisi merkittäviä hallinnollisia kuluja. Kun vielä huomioidaan, että inhouse-yhtiöt ovat lähtökohtaisesti voittoa tavoittelemattomia yksiköitä – ja markkinatoimijat eivät – uudistuksella aiheutettaisiin vain lisäkuluja veronmaksajille.
Inhouse-yhtiöt eivät myöskään voi osallistua kilpaillutuksiin. Pakkokilpailutus-linjaus olisi siis samalla massiivinen, hallitsematon yksityistämispäätös.

Miksi rikkoa, jos se toimii?

Toisaalta Markkinaoikeuden päätös on osoitus, että nykyinen hankintalaki toimii. ”Miksi tehdä kallista lakiremonttia, kun nykyinenkin laki saadaan toimivaksi aktiivisella ohjeistuksella ja linjauksilla”, inhouse-yhtiöitä edustavan Kustos ry:n toiminnanjohtaja Päivi Pitkänen pohtii. ”Myös inhouse-yhtiöitä edustava Kustos toivoo tarkennuksia sidosyksikkölinjauksiin. Lisäksi jatkossakin on rangaistava niitä, jotka toimivat hankintalain vastaisesti.”

VAKE päätti valittaa MAO:n päätöksestä

MAO:n Sarastia-päätös ei kuitenkaan ole lainvoimainen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 26. maaliskuuta äänestyksen jälkeen äänin 14–2, että asian yhteiskunnallisen merkittävyyden johdosta ja hankintalain vallitsevan laintulkinnan selkeyttämiseksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialue päättää viedä markkinaoikeuden päätöksen 15.3.2024 ylemmän oikeusasteen eli korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi.  

Lue lisää:

Kategoriat: Uutiset