Eettisten periaatteiden tavoitteena on selkeyttää inhouseihin kohdistuvaa viestintää ja kehittää inhouse-toimintaa.

1. Jäsenemme ovat 100-prosenttisesti julkisten toimijoiden omistamia. Kustoksen jäsenet ovat kuntien ja hyvinvointialueiden sekä muiden julkisten hankintayksiköiden omistamia. Toimintaa ei rahoiteta yksityisellä pääomalla.

2. Jäsenemme kilpailuttavat tavarat ja palvelut hankintalain mukaisesti. Kustoksen jäsenet ovat hankintayksiköitä, jotka eivät kierrä hankintalakia, vaan kilpailuttavat hankinnat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Julkiset hankinnat on avoimesti nähtävillä Hilma-järjestelmässä. 

3. Jäsentemme tavoitteena on tuottaa yhteiskunnallista hyvää ja tehostaa julkisten varojen käyttöä. Jäsenorganisaatioissa on keskitettyä osaamista, jonka avulla julkisen sektori tehostuu ja kehittyy.

4. Jäsentemme oma tuotanto toteutetaan 100-prosenttisesti Suomessa. Jäsentemme oma tuotanto on täysin kotimaista. Inhouset ovat merkittävä alueen elinvoimaisuuden ylläpitäjä. Jäsenorganisaatiot ja heidän työntekijänsä maksavat veronsa Suomeen. 

5. Jäsenemme edistävät avoimuutta julkaisemalla tietoja ohjausmallistaan, taloudellisesta tilanteestaan sekä hankinnoistaan.Jäsenorganisaatiomme julkaisevat tietoja toiminnastaan avoimesti esimerkiksi www-sivuillaan.

6. Jäsenemme edistävät aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä markkinatoimijoiden kanssa. Inhouse-toimijat lisäävät vuoropuhelua omien asiakkaidensa ja yksityissektorin välillä. Markkinavuoropuhelut on julkisesti nähtävillä Hilma-järjestelmässä.

Katso videomme tästä: