Summary

"Nykyinen raskas kilpailutusmalli on järjetön", Meita Oy:n toimitusjohtaja ja Kustos ry:n jäsen Salli Kortelainen toteaa. Se on tehoton, kallis ja hankala. Se vaikeuttaa paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista julkisten hankintojen kilpailutuksiin. Suomen pitäisi nostaa julkisten hankintojen raskaan kilpailutuksen raja EU:n sallimaan 215.000 euroon nykyisen 60.000 euron rajan sijaan, inhouse-yhtiöiden Kustos ry esittää.

”Nykyinen raskas kilpailutusmalli on järjetön”, Meita Oy:n toimitusjohtaja ja Kustos ry:n hallituksen jäsen Salli Kortelainen toteaa.