Hallitusohjelmakirjaukset ovat mietityttäneet monissa inhouse-organisaatioissa ympäri maan. Keväällä julkiseen keskusteluun nousi kirjaus, jonka mukaan omistaja-osakkaan vähimmäisomistusosuus inhouse-organisaatiosta tulisi olla 10 %. Ei ole kuitenkaan selvää, mitä tällä linjauksella tarkoitetaan. Inhouse-toimijoiden edunvalvontajärjestö Kustos ry piti ennakoivan skenaariotyöpajan 21.8.2023.

“Kirjaus on ristiriidassa myös osakeyhtiölain kanssa. Tämä muutos tarkoittaisi joko nykyisten inhouse-yhtiöiden pilkkomista tai niiden hoitamien palveluiden palautumista erityisesti pienille kunnille. Pelkästään tämä muutos toisi merkittäviä lisäkustannuksia”, kertoi Kustos ry:n puheenjohtaja Lasse Koskivuori Kuntalehdelle juhannuksen kynnyksellä. Mitään konkreettisia huolenaiheita ei inhouse-organisaatioihin ole kohdentunut, mutta Kustos ry sekä sen jäsenorganisaatiot seuraavat tilannetta jatkuvasti.

Kustos ry:n hallitus sekä jäsenorganisaatioiden edustajia kokoontui 21.8.2023 Oulussa järjestettyyn skenaariotyöpajaan, jossa pohdittiin mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita ja valmistautumista muuttuviin tilanteisiin. Tässä vaiheessa keskitytään vaikuttajaviestintään, eli etenkin merkittävimpien toimijoiden, kuten Kuntaliiton ja hyvinvointialueyhtiö Hyvilin, poliittisten päättäjien sekä Suomen Yrittäjien edustajien kanssa käytävään vuoropuheluun. Tavoitteena on tuoda myönteisessä ja realistisessa valossa esille inhouse-yhtiöiden asemaa, tehokkuutta ja toiminnan tarkoitusta maamme palveluidentarjonnan kentässä. Kuntalain mukaan kunnat voivat hankkia tarvitsemiaan palveluita vapailta markkinoilta, tuottaa ne itse tai hankkia ns. sidosyksiköltään eli inhouse-hankintana. Hallitusohjelmaan kirjattujen inhouse-rajoitusten läpimeno vaatisi useita lakimuutoksia.

Kategoriat: Yhdistys